| İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitim Programının Konuları

1- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

2- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

3- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

4- Kişisel koruyucu alet kullanımı,

5- Yangın olayı ve yangından korunma,

6- İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

7- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

8- Ergonomi,

9- Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

10- Kaynak İşlerinde İş sağlığı ve güvenliği,

11- Kaldırma ve iletme makinelerinde iş güvenliği,

12- Temizlik ve düzen,

13- Kimyasallarla çalışmada iş sağlığı ve güvenliği

14- İlk yardım, kurtarma.

145 No'lu S.S. Gemlik Treyler Taşıyıcılar Kooperatifi olarak Geniş katılımla Eğitimlerine katılınmıştır.


145 Nolu S.S. Gemlik Treyler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi.
©1991-2014 Tüm Hakları Saklıdır.